Tuesday, April 07, 2009

Strange Boys 3 Star Rolling Stone Review.

Upcoming Strange Boys live dates:
04/08 Asheville, NC @ Th New French Bar
04/09 Tuscaloosa, AL @ Egan's
04/10 Baton Rouge, LA @ Spanish Moon
0
6/05 Denton, TX @ Rubbergloves (w/ Mika Miko)
0
6/06 Austin, TX @ Mohawk (w/ Mika Miko)
06/07 Houston, TX @ Numbers (w/ Mika Miko)
06/08 New Orleans, LA @ Saturn Bar (w/ Mika Miko)
06/10 Greensboro, NC @ University of NC (w/ Mika Miko)
06/11 Washington, DC @ Comet Pizza & Ping Pong (w/ Mika Miko)
06/12 Baltimore, MD @ Talking Head (w/ Mika Miko, The Death Set)
0
6/13 Brooklyn, NY @ Market Hotel (w/ Mika Miko)
06/14 New York, NY @ Cake Shop (w/ Mika Miko)
06/15 Philadelphia, PA @ Danger Danger Gallery (w/ Mika Miko)
06/16 Worcester, MA @ Ralph's Diner (w/ Mika Miko)
0
6/18 Cleveland, OH @ Now That's Class
06/20 Columbus, OH @ Bourbon St. (w/ Mika Miko)
06/22 Chicago, IL @ Beat Kitchen (w/ Mika Miko)
06/23 Minneapolis, MN @ First-Avenue (w/ Mika Miko)
06/24 Iowa City, IA @ Public Space 1 (w/ Mika Miko)
06/25 Lawrence, KS @ Jackpot Music Hall (w/ Mika Miko)
06/26 Denver, CO @ Hi-Dive (w/ Mika Miko)
06/27 Salt Lake City, UT @ Kilby Court (w/ Mika Miko)
06/29 Los Angeles, CA @ The Smell (w/ Mika Miko)


No comments: